Skip til hoved indholdet
    Hjem Temaer Natur og landbrug Kompostbunke i Køge sparer klimaet for udledning svarende til 21 millioner km i benzinbil

Kompostbunke i Køge sparer klimaet for udledning svarende til 21 millioner km i benzinbil

Det lyder måske skørt, men en kompostbunke på størrelse med en håndboldbane har været med til at nedsætte udslippet af drivhusgasser i området med 91 procent, eller hvad der svarer til 21 millioner kilometers kørsel i benzinbil. Det viser en dugfrisk måling.

08.06.21

Går man en tur ved Køge Marina, undres man måske over den store bunke jord, der bliver synlig ved græsarealet i Tangmoseskoven. Bunken er ikke tilfældig. Den er en del af et såkaldt ’biocover’ der er med til at nedsætte udslippet af metan fra Tangmoseskoven. Tangmoseskoven blev nemlig i sin tid plantet oven på en gammel losseplads, hvilket betyder at der blev udledt metangasser fra affaldet gennem sprækker i jorden og gamle boringer. 

Som løsning på dette anlagde Køge Kommune kompostbunken eller det såkaldte biocover sidste år med støtte fra Miljøstyrelsen. Gamle boringer i området er også blevet sløjfet. Og det ser ud til at have virket. Målingen viser nemlig at indsatserne har været med til at reducere drivhusgasudslippet fra 17,5 kg metan i timen til 1,5. Det giver en besparelse på ca. 3.500 tons CO2 ækvivalenter på et år, hvilket svarer til at køre 21 millioner kilometer i en benzinbil.

Et biocover består af et gasfordelingslag og et kompostlag. Komposten indeholder særlige bakterier, der omdanner metan til CO₂ inden det slipper ud i atmosfæren. Det er positivt for klimaet, fordi metan er ca. 25 gange kraftigere end CO₂. Mængden af metanudslip i Tangmoseskoven er ikke så høj at den er direkte farlig for mennesker, men den påvirker klimaet negativt.

Biocover i Tangmoseskoven giver værdifulde erfaringer

Biocoverteknologien er ikke en udbredt teknologi, og der er derfor usikkerhed om dens præcise effekt. Der er også usikkerhed om udledningen fra lossepladser og deponeringsanlæg generelt i Danmark. Biocoveret i Køge Kommune har været et pilotprojekt med det formål at afdække viden på området. 

- Biocoveret i Køge vil bidrage til mere viden om udslippet fra lossepladser og hvad der kan gøres for at reducere det. Biocoveret giver i sig selv en reduktion, men håbet er også at teknologien kan brede sig uden for Danmark,” siger Jacob Skjødt Nielsen, Køge Kommunes Grønne Ambassadør. 

Den nye måling af metanudslippet er foretaget i maj 2021 af FORCE Technology. I besparelsen medregnes ikke effekten af naturlig afgasning, der er fundet sted mellem baselinemålingen og den nye måling. I Danmark blev der i 1997 lovgivet imod deponering af organisk affald. Udslippet fra danske lossepladser vil derfor blive et mindre og mindre problem i takt med at det gamle affald afgasser. Men i andre lande er der ikke lignende lovgivning. Her kan biocover teknologien være en løsning.

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Det Grønne Hus
Vestergade 3C
4600 Køge

Om os