Skip til hoved indholdet
    Hjem Planer og udgivelser Bæredygtig skovrejsning

Bæredygtig skovrejsning

Kataloget giver inspiration til bæredygtig skovrejsning

Danmark var engang dækket af skove. Det var ikke tætte, ensartede skove som vi kender i dag, men et skovlandskab med en mosaik af træer, buske, åbne lysninger, overdrev og
vådområder, varierende fra område til område. Disse skovlandskaber var fyldt med store, gamle ege- og asketræer, væltede stammer og skovmoser. Mange af Danmarks vilde planter, dyr, svampe og laver er derfor knyttet til træer og skovklædte landskaber. I dag dækker skoven 14% af landet og vi har et fælles mål, vedtaget i det Nationale Skovprogram i 1989, om at skovarealet i Danmark skal dække 25% af landets samlede areal. I Køge Kommune vil vi gerne fremme skovrejsningen, og vi hjælper gerne borgere, grupper og foreninger, der ønsker at rejse skov.

Kataloget her skal ses som en guide for private skovrejsere, landsbylaug, træbidragere med flere, der ønsker at rejse skov. Fokus er at fremme en mere bæredygtig og alsidig
skovrejsning og udvikling, med fokus på øget biodiversitet og uberørte naturområder, i samspil med produktionen.

Kataloget beskriver 8 forskellige skovetyper:

1. Klimarobust skov
- fokus på klimatilpasning af skoven
2. CO2-lagrende skov
- skovens potentiale til afbødning af klimaforandringerne
3. Biodiversitetsskov
- fokus på fremme af biodiversitet i skoven
4. Vandindvindingsskov
- skov med fokus på grundvandsbeskyttelse
5. Urørt skov
- skov på naturens egne præmisser
6. Madskov
- fokus på skoven som bæredygtigt fødevaresystem
7. Friluftslivsskov
- fokus på friluftsliv og oplevelser i skoven
8. Produktionsskov
- skov med fokus på økonomisk afsætning

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Det Grønne Hus
Vestergade 3C
4600 Køge

Om os