Skip til hoved indholdet
    Hjem Temaer Natur og landbrug CONTRA

CONTRA

Køge Kommune deltager i Baltic Beach Wrack (CONTRA) projektet, der handler om at genanvende tang.

Baggrund

Baltic Beach Wrack – Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset (CONTRA) skal:

  • afhjælpe eutrofiering af Østersøen
  • opbygge viden om løsninger for genanvendelse af tang og alger
  • kapacitetsopbygge offentlige myndigheder og private virksomheder til bedre at håndtere tang og andet strandopskyl

Eutrofiering af Østersøen

Østersøen er et af de mest forurenede havområder i verden. Fjernelse af tang og andet strandopskyl (beach wrack) fra kysterne langs Østersøen kan medvirke til at nedsætte niveauet af næringsstoffer i Østersøen og derved afhjælpe eutrofiering. 

Derudover kan tang på strandene udgøre en gene for turister og lokalbefolkningen, der besøger strandene. I områder der servicerer turister, vælger nogle lokale myndigheder at fjerne det ”strandopskyl” (tang, alger og ålegræs), der skyller op på strandene, hvilket er forbundet med omkostninger. Kan materialet bruges til andre formål, kan det gå fra at være en omkostning til en ressource. 

Bæredygtige løsninger for strandopskyl

CONTRA skal hjælpe lokale myndigheder (eksempelvis kommuner) med at fjerne næringsstoffer fra Østersøen ved at finde miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger for genanvendelse af tang og andet strandopskyl. Projektet vil teste konkrete cases om muligheder for genanvendelse af det organiske materiale, eksempelvis som gødning, biokul og biocover, i samarbejde med lokale og regionale virksomheder og vidensinsitutioner. 

Der findes ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelige data om mængder og håndtering, men sådan en kortlægning er nødvendig for at vurdere mulighederne for genanvendelse. CONTRA undersøger derfor mængden af strandopskyl, og hvordan det bliver håndteret. Af samme årsag undersøges sammensætningen af det organiske materiale, nærringsindholdet, nedbrydningshastighed og indholdet af tungmetaller. 

Dertil skal CONTRA afdække de potentielle miljømæssige konsekvenser for lokalt plante- og dyreliv af at fjerne tang og andet, der skyller op på stranden. CONTRA undersøger også de administrative og lovgivningsmæssige barrierer, der er i forbindelse med genanvendelse af strandopskyl. 

Et tværfagligt og internationalt netværk

CONTRA skal facilitere et tværfagligt netværk af interessenter på tværs af Østersøregionen, herunder lokale myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Netværket skal forbedre de økologiske forhold i Østersøen ved at samarbejde om bæredygtige løsninger for håndteringen af strandopskyl. Netværket skal derudover understøtte kapacitetsopbygning af de myndigheder, der håndterer tang og andet langs strandene. 

Projektpartnere

University of Rostock
Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences
Costal Union Germany 
KS-VTCtech GmbH
Association of Polish Communes Euroregion Baltic
Linneaus University
University of Tartu
Atlantic Branch of Shirshov Institute of Oceanology
University of Southern Denmark
Municipality of Køge
Gdansk University of Technology
Hanseatic Environment CAM GmbH

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Det Grønne Hus
Vestergade 3C
4600 Køge

Om os