Skip til hoved indholdet
  Hjem Temaer Mad, tøj og elektronik Verdensmål

Verdensmål

Verdensmålene betegner 17 universelle mål, som blev vedtaget af alle FNs medlemslande i 2015. Under hvert mål findes konkrete delmål. Du kan klikke her for en liste over alle mål og delmål.

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation, og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klima-indsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Borgerne og verdensmålene

I foråret 2019 husede Det Grønne Hus en verdensmålsudstilling arrangeret af Globale Seniorer. Udstillingen viste en fotoplanche for hvert verdensmål og der var tekster til rådighed om delmålene samt undervisningsmaterialer til skoleklasser. 

I sommeren 2019 bød Køge Kommune i samarbejde med Connect Køge Danmark for Målene velkommen. Danmark for Målene er en kampagne, der handler om at udbrede kendskabet til de 17 verdensmål. Danmark for Målene besøgte Køge Kommune 6 gange i sommeren 2019 for at engagere borgerne om 6 forskellige temaer: Sundhed for alle, Genbrug og cirkulær økonomi, Fødevarer i balance, Emballage som ressource, Energi i by og bolig og Natur og grøn omlægning.

Verdensmålene i kommunens arbejde

Køge Kommune inddrager verdensmålene på strategisk niveau i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde. Dette arbejde blev lanceret i 2019, hvor forvaltningens medarbejdere var inviteret til at byde ind med idéer og områder, hvor der kan arbejdes med verdensmålene. Verdensmålene har inspireret processen omkring kommunens DK2020 Klimaplan. Verdensmålene er blevet inddraget i Kommuneplanen 2021-2033 som kan findes ved at trykke her.

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Det Grønne Hus
Vestergade 3C
4600 Køge

Om os