Skip til hoved indholdet
    Hjem Temaer Varmeforsyning Grundejerforening bidrager aktivt til den grønne omstilling i Køge

Grundejerforening bidrager aktivt til den grønne omstilling i Køge

Grundejerforeningen GEF Lærkevænget i Ejby ønsker at nedbringe boligejernes varmeforbrug. Foreningen har derfor taget initiativ til fælles vejledning og energitjek af boligerne

22.09.21

Mange boligejere finder det kompliceret at sætte sig ind i deres boligs energiforbrug og, hvad der på kort og langt sigt kan gøres for at reducere boligens varmeforbrug. På samme tid kan det være dyrt og uoverskueligt for den enkelte at bestille et energitjek af egen bolig. Dette er på trods af, at der både er økonomiske og klimamæssige besparelser at hente, når boligen energirenoveres til et højere energimærke eller skifter til en mere bæredygtig varmeforsyningskilde.

I grundejerforeningen GEF Lærkevænget mener bestyrelsen, at det er helt centralt, at boligejerne tager del i de nationale og kommunale mål om klimaneutralitet, og grundejerne vil derfor sætte deres egne boligers energiforbrug på dagsordenen. Grundejerforeningen har taget initiativ til at få Energitjenesten ud og lave et samlet energitjek af foreningens boliger. ’For enden af vejen’ hedder Energitjenestens tilbud til grundejerforeninger og bylaug, og tilbuddet har netop til formål at informere om generelle forhold for husene i et område og energitjekke flere boliger på samme tid.

En grundejerforening som GEF Lærkevænget er et netværk, der kan sætte gang i den grønne omstilling ved at skabe et grundlag for information og samtale om varmeforbrug mellem boligejerne. GEF Lærkevænget er en lille grundejerforening, hvor mange af boligerne er bygget i 1970’erne, og de er derfor ikke isoleret efter moderne standarder. Derudover opvarmes flere huse stadig med oliefyr, mens størstedelen opvarmes med naturgas. Lærkevænget minder derfor på mange måder om andre grundejerforeninger i Køge Kommune, hvor det både økonomisk og klimamæssigt giver mening at energirenovere boligerne.

Tiltagene i Køge Kommunes Klimaplan lægger op til, at boligejerne skal nedsætte varmebehovet gennem energirenoveringer af boligerne, hvis klimaneutralitet skal opnås i fremtiden. På samme tid har Klimaplanen fokus på skiftet til mere bæredygtige kollektive varmeløsninger som fjernvarme. I den sammenhæng er det afgørende at boligejerne er informeret om de klimamæssige fordele ved at skifte til varme fra fjernvarmenettet eller mindre decentrale fjernvarmeanlæg, som kommunen håber at kunne etablere i Ejby.  

Bestyrelsen i GEF Lærkevænget mener, at viden og vejledning om egen boligs energiforbrug er afgørende for at kunne påbegynde en samtale om, hvad man som boligejer kan gøre for at nedsætte varmeforbruget og spare energi. Bestyrelsen håber derfor, at arrangementer som ’For enden af vejen’ på lang sigt kan igangsætte individuelle energirenoveringer eller fælles nabo-varme projekter.

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Det Grønne Hus
Vestergade 3C
4600 Køge

Om os