Skip til hoved indholdet
    Hjem Temaer Mad, tøj og elektronik Danmark er ansvarlig for udslip af flere drivhusgasser i udlandet

Danmark er ansvarlig for udslip af flere drivhusgasser i udlandet

Forbruget fra danske husholdninger, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er skyld i højere CO2 udledning i udlandet.

26.05.21

Energistyrelsens nye rapport om danskernes forbrugsbaserede klimabelastning, som blev offentliggjort d. 30. april, afslører en udvikling, hvor Danmarks drivhusgasudledning flyttes til udlandet. I 2019 udgjorde udledninger i udlandet 53% af det samlede klimaaftryk fra dansk forbrug, mens 47% af udledninger finder sted i Danmark. Undersøgelsen viser, at danskernes klimaaftryk i udlandet gennem import og forbrug, er stigende. Dette forbrug dækker over produktionen af varer, som er importeret samt transportydelser ved import. I Energistyrelsens rapport er Danmarks klimabelastning gennem skovrydninger, hvor skovområder i udlandet omdannes til landbrug, ikke medregnet. Den samlede drivhusgasudledning må derfor estimeres til at være endnu højere end de data, rapporten fremlægger. 

Rapportens resultater peger på vigtigheden af at forstå danskernes drivhusgasudledning som et globalt fænomen. Danmarks globale klimaftryk kan derfor ikke nedbringes, hvis ikke vi har øje for de udslip, der finder sted udenfor nationale og kommunale grænser. 

I Køge Kommunes ambitiøse Klimaplan er denne udvikling adresseret gennem indsatsområdet Klimavenligt forbrug. Klimaplanen indeholder nemlig konkrete tiltag til nedbringelse af vores klimaaftryk fra forbrug af fødevarer, tekstiler og elektronik, samt indsatser for at nedbringe CO2-udledningen fra byggeriet.

Læs mere om Energistyrelsens rapport her.

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Det Grønne Hus
Vestergade 3C
4600 Køge

Om os