Skip til hoved indholdet
    Hjem Temaer Byggeri Circular Builders

Circular Builders

Køge Kommune arbejder med genanvendelse af byggematerialer

Byggeri belaster vores klima og miljø. Ved at bygge 'cirkulært' kan man mindske energiforbruget og reducere behovet for at anvende jomfruelige råstoffer .

I projektet Circular Builders vil 9 kommuner i Sverige og Danmark udvikle, teste og forankre cirkulære løsninger.

Kommunerne arbejde med cirkulære løsninger for nedrivninger, renovering og nybyggeri af deres egne bygninger. Som planlæggere og myndigheder vil kommunerne integrere cirkulære principper i strategier, planer, politikker og konkrete bygge- og anlægsprojekter. Som facilitatorer vil kommunerne gå i dialog og samarbejde med markeds- og civilsamfundsaktører, der arbejder med cirkulære byggeløsninger. Det skal skubbe på markedet for brugte byggematerialer og cirkulære løsninger.

Frem mod september 2022 vil projektets i alt 12 partnere teste løsninger i 17 konkrete cases, der spænder over hele byggeriets værdikæde.

Klimahuset på Køge Fælles Jord

Køge Kommune samarbejder med Tiny Varigheden om at opføre et bæredygtigt Klimahus på Køge Fælles Jord. Dette er et byggeprojekt, der skal afprøve, hvordan kommunen udbyder og gennemfører bæredygtigt byggeri.

Visionen er, at klimahuset skal bestå af to transportable tinyhuse på hver 33 m2 og være bygget af natur- og genbrugsmaterialer. Klimahuset vil blive offentligt tilgængeligt og skal bruges til kurser, workshops og folkekøkkener indenfor en grøn livsstil.

Musikskolen i Køge

Ombygningen af musikskolen i Køge er et pilotprojekt, hvor kommunen afprøver hvilke bæredygtighedskrav, det er muligt at stille til fremtidens byggeri.

Kommunen vil løbende inddrage borgere og byggeriets aktører i workshops og i en dialog om, hvordan bæredygtigt byggeri sikres.

Projektet skal give kommuner erfaringer og ny viden, der kan bruges til at stille cirkulære krav i udbud af nedrivninger, renovering og nybyggeri. Køge Kommune deltager i projektet med to bæredygtige byggeprojekter, som er et klimahus på Køge Fælles Jord og ombygningen af Køge Kommunes musikskole.

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Det Grønne Hus
Vestergade 3C
4600 Køge

Om os