Skip til hoved indholdet
    Hjem Temaer Alle projekter KOHESYS

KOHESYS

Projektet KOHESYS skal undersøge muligheden for 5. generations fjernevarme i byudvklingsområdet Køge Nord.

5. generations fjernvarme i Køge Nord

Formålet med projektet er at gennemføre et forstudie. Forstudiet skal evaluere den tekniske og økonomiske gennemførlighed af et nyt termisk energisystem til det nye beboelsesområde ved Køge Nord. Det unikke ved dette nye system er, at det kan forsyne bygninger med varme og køling samtidigt ved at anvende et og samme rørsystem med vand tæt på jordtemperatur. Sådanne systemer, som ofte betegnes 5. generation fjernvarme- og fjernkølesystemer (5GDHC), kan i betydelig grad bidrage til reduktion af CO2-udledningen fra byer og samfund, idet systemerne gør det muligt i vid udstrækning at integrere vedvarende energikilder som fx spildvarme med lav temperatur. 

Formålet med projektet

  • Fastlægge de tekniske krav til 5GDHC‐systemer under hensyntagen til dansk lovgivning, bymæssige sammenhænge og klimaforhold.
  • Præsentere en første udformning af energiinfrastrukturen i Køge Nord.
  • Gennemføre simuleringer som grundlag for beregninger af primærenergi og CO2-udledning fra 5GDHC systemer i sammenligning med konventionelle fjernvarmeløsninger.
  • Vurdere systemets økonomiske gennemførlighed og undersøge nye forretningsmodeller for energimarkedet.

Dette forstudie vil resultere i en ny EUDP projektansøgning i sommeren 2021 om støtte til en demonstrationsfase. Det overordnede projekt er opdelt i et forstudie og en demonstrationsfase på grund af systemets store skala, nyhedsværdi og kompleksitet.

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Det Grønne Hus
Vestergade 3C
4600 Køge

Om os