Ny analyseteknologi skal give indblik i Køgeborgernes bæredygtige løsninger

I Grøn Omstilling vil vi ved hjælp af ny analyseteknologi undersøge og få inddraget Køgeborgeres holdninger og forslag til bæredygtige fremtidige løsninger. Teknologien QIARK bruger en samarbejdsform kaldet 'kollektiv intelligens' til at involvere, indsamle og hurtigt analysere svar fra mange mennesker. Systemet og har derfor et demokratisk potentiale, som skaber bro mellem borgere og kommune.

21.02.22
Billede af bæredygtig klode

Grøn Omstilling afprøver QIARK

I efteråret 2021 afholdte Grøn Omstilling i samarbejde med KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, en udstilling med ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet CPH. De studerende undersøgte fremtidige bæredygtige systemløsninger i projektet ’Herfra til Varigheden’, som er et bæredygtigt boliglaboratorium på Køge Fælles Jord. På udstillingen præsenterede de studerende deres projekter og løsninger indenfor de otte temaer; energi, mobilitet, elektronik, fødevareforsyning, boliger og boformer, byggeri og byggematerialer, bynatur og biodiversitet og klimatilpasning.

Udstillingen blev kombineret med en ny digital analyseteknologi kaldet QIARK, som samlede og analyserede de besøgenes holdninger og forslag til bæredygtige løsninger indenfor de otte temaer. Denne teknologi bliver afprøvet i samarbejde mellem kommunen, borgere og uddannelsesinstitutionen Zealand. QIARK bruges til at få organiseret og analyseret store mængder af svar, som på traditionel vis ville tage meget lang tid at behandle.


Hvad er QIARK?

Teknologien bag QIARK er unik, fordi den ikke kategoriserer brugernes svar efter nøgleord, men bruger kunstig intelligens til at afdække svarenes bagvedliggende mening. Derved kan man bruge teknologien til at få kvalificerede analyser af mange menneskers svar og meninger, som ser ud over forskellige formuleringer, ordvalg og endda forskellige sprog.


QIARK blev inddraget på et forsøgsstadie under udstillingen til at analysere, hvad de besøgende og studerende opfatter som de største problematikker og mulige bæredygtige løsninger i Køge Kommune. QIARK rummer derved en mulighed for, at Køge Kommune og offentlige organisationer generelt kan få indblik i borgernes holdninger og ideer. Dette indblik kan være med til skabe innovative løsninger til, hvordan vi kan nedbringe CO2-udledningen og passe på klodens ressourcer.


Klimakrisen kræver inddragelse

Klimakrisens kompleksitet nødvendiggør, at alle ideer indsamles, og at kommuner på demokratisk vis afdækker og inddrager borgernes forståelse af bæredygtighed. Gæsteprofessor på Zealand Mark Barnes-Ricketts forklarer, at kollektiv intelligens og herunder QIARK, netop rummer et demokratisk potentiale. Kollektiv intelligens kan nemlig bruges demokratisk, når mange individers tanker og viden bliver bragt i spil, så alle bliver klogere på hinanden, og man på den baggrund i fællesskab kan vælge de bedste løsninger. Ved at skabe viden på tværs af grupper og individer bliver alle hørt og fællesskabet styrkes.


Hvad vil ifølge din mening, være det vigtigste element i en ny mulig fremtid for Køge, i forhold til mobilitet?

Giv din mening til kende gennem dette link eller ved at scanne QR-koden. QIARK er gratis at bruge, man skal blot oprette en bruger og herefter svare på spørgsmålet. Vi håber, at læseren vil tage sig tid til at bruge QIARK og svare på de spørgsmål, som vi deler på Grøn Omstillings facebookside og hjemmeside.


Se hvordan du bruger QIARK her


QR-kode

Opdateret af Køge Kommune 24.02.22