Køge Kommunes klimaplan udgives i brugervenligt format på Grøn Omstillings hjemmeside

Køge Kommunes DK2020 klimaplan er blevet tilgængelig i en kort udgave på Grøn Omstillings hjemmeside. Det digitale format muliggør en løbende formidling af, hvordan kommunen arbejder med planens tiltag. Køge Kommunes klimaplan blev vedtaget af byrådet d. 15. december i 2020, og planen har siden været kommunens styringsværktøj til reduktion af CO2-udledninger.

21.01.22

Billede af hjemmesiden

Genvejen til DK2020 Klimaplan kan findes her.


Under fanen ’DK2020 Klimaplan’ på Grøn Omstillings hjemmeside, kan man nu finde en side for hver af klimaplanens seks temaer og 40 tiltag. Den nye funktion på hjemmesiden skal gøre det muligt, at man hurtigt kan danne sig et overblik over de forskellige tiltags formål, virkemidler, aktører, faser og, hvor meget hvert tiltag kan nedbringe CO2-udledningen med.


Formidler kommunens arbejde

Den grønne omstilling er i konstant udvikling og Køge Kommune indleder hele tiden nye grønne projekter. Det kan dog udefra være svært at gennemskue, hvordan kommunen konkret arbejder med klimaplanen, og hvordan tiltagene realiseres. Et hjemmesideformat af klimaplanen skal derfor primært formidle, hvordan Køge Kommune og Grøn Omstilling arbejder med tiltagene i praksis. Tiltagene vil derfor løbende blive opdateret under punktet ’Aktuelt’, som beskriver, hvordan kommunen arbejder med at realisere hvert tiltag.


Hjemmesiden skal supplere den samlede klimaplan

Hjemmesiden skal ikke stå i stedet for de nuancerede beskrivelser og analyser i den samlede klimaplan, som kan findes her. Den grønne omstilling og CO2-udledningen i Køge Kommune kan ikke reduceres til ét tal eller regnestykke, men kræver en dybere forståelse for tematikkernes kompleksitet. Hjemmesiden skal derfor give et overblik over tiltagene og viden om aktuelle projekter, som kan inspirere til en mere dybdegående læsning af den samlede klimaplan.     

Klimaplanen har til formål at reducere CO2-udledningerne fra kommunen med 46% frem til 2030 ift. niveauet i 2017. Frem til 2050 er målsætningen, at kommunen bliver klimaneutral. Klimaplanen er en ambitiøs plan, der blandt andet forholder sig til en udfasning af biomasse på sigt og en omlægning til mere klimavenligt forbrug. 


Opdateret af Køge Kommune 21.01.22