Fremtidens fjernvarmeløsninger i Køge Kommune

Hvordan sikrer vi udviklingen og implementeringen af de mest bæredygtige og innovative varmeforsyningsløsninger? Netop det spørgsmål forsøger projektet KOHESYS at afdække. Projektet undersøger mulighederne for 5. generations fjernvarme i de kommende bolig- og erhvervsområder i Køge Nord.

08.12.21

Illustration af udsnit af Køge Nord

Kilde: kohesys.dk

Fjernvarmeeksperter samlet i Køge Kommune

I slutningen af november samlede Grøn Omstilling Køge Kommune landets fremmeste eksperter indenfor fjernvarmeplanlægning til et seminar. Her var opgaven at diskutere specifikke scenarier for varmeforsyningen i Køge Nord, og mere generelle overvejelser om fremtidige løsninger med lavtemperaturfjernvarme og fjernkøling i Danmark. Seminaret indgik som et led i projektet KOHESYS, der er støttet af EUDP og er et samarbejde mellem Køge Kommune, Aalborg universitet, PlanEnergi og VEKS.

KOHESYS-projektet har til formål at evaluere de tekniske og økonomiske muligheder for at gennemføre 5. generation fjernvarme- og fjernkølesystemer til dele af det nye byudviklingsområde i Køge Nord. Køge Kommune kan gå forrest i en udvikling med at undersøge og afprøve 5. generations fjernvarme, som på sigt kan overføres til andre byområder både kommunalt og nationalt.

Fremtidspotentialet for 5. generations fjernvarme

5. generations fjernvarme- og fjernkølesystemer (5GDHC) er en ny form for fjernvarmeinfrastruktur, hvor vandet, som cirkulerer i systemet, ikke behøver at opnå samme høje temperatur som ved traditionel fjernvarme. Det unikke ved det nye system er, at det kan forsyne bygninger med varme og køling samtidigt ved at anvende samme rørsystem med vand tæt på jordtemperatur. Traditionel fjernvarme er allerede en miljøvenlig opvarmningsform, men 5. generations fjernvarme er potentielt endnu mere bæredygtig, eftersom spildvarme med lavere temperatur fra nærliggende industri kan bruges til at opvarme vandet i systemet. Derudover er energitabet fra systemet mindre, når vandets temperatur er tættere på jordtemperaturen. 

Systemet er ligeledes unikt, fordi det kan imødekomme fremtidens temperaturstigninger i Danmark. Det varmere klima, som er et resultat af global opvarmning, kan potentielt lede til et stigende behov for nedkøling af boliger og erhverv. Fremtidens mulige behov for nedkøling udgør et ekstra klimabelastende energiforbrug, og dette forbrug skal allerede nu indtænkes i de kollektive energisystemer.

Kort over udsnit af Køge Nord

Kort over udsnit af det kommende bolig- og erhvervsområde i Køge Nord, som indgår i KOHESYS-projektet

Fremtidspotentialer, fordele og udfordringer ved 5. generations fjernvarme, var netop det som eksperterne diskuterede i seminaret. Det svært at forudsige, i hvilken grad danskerne vil få behov for at nedkøle deres boliger i fremtiden, og hvilke andre teknologier, der vil imødekomme temperaturstigningerne, såsom boliger med passiv nedkøling og bedre isolering. Det er dog helt centralt, at de eksisterende kollektive varmeforsyningssystemer konstant udvikles og tilpasses fremtidens forbrug. Den fjernvarmeinfrastruktur, som bliver planlagt og udbygget i dag, kommer til at forsyne området mange år ud i fremtiden og skal derfor kunne imødekomme varmebehovet og krav til bæredygtighed om både to år og 50 år.

Opdateret af Køge Kommune 08.12.21