Klimahus på Køge Fælles Jord kan blive spydspids for fremtidens bæredygtige byggeri

Visionen om et klimahus på Køge Fælles Jord og ombygningen af Køge Kommunes musikskole er begge cirkulærer pilotprojekter, som indgår i Gate 21’s nyopstartede projekt Circular Builders. Her eksperimenterer 17 danske og svenske kommuner med at indtænke cirkularitet i offentlige byggeprojekter. I Køge Kommunes to projekter får kommunen afgørende erfaringer og ny viden, som fremover skal ruste kommuner til at stille krav til cirkulært byggeri.

14.10.21

klimahus

Vision for klimahuset på Køge Fælles Jord


Behov for at nedbringe byggesektorens klimabelastning

Opførelsen og drift af bygninger udgør globalt ca. 40% af energiforbruget og omkring 40% af verdens materiale forbrug. Byggesektoren er en kæmpe belastning for miljøet, og derfor er det nødvendigt at sektoren gentænker forbrug og indretning ud fra cirkulærer principper og bæredygtige løsninger. 

Gate 21 har sammen med HUT-skåne opstartet Circular Builders, som arbejder på at nedbringe byggesektorens klimabelastning. Her skal den offentlige efterspørgsel gå i spidsen for en udvikling mod cirkulært byggeri. Gate 21 er et partnerskab mellem virksomheder og kommuner, som arbejder på grøn omstilling. Erfaringerne fra Gate 21’s projekt skal deles på tværs af kommuner og internationalt. Denne indsats betyder at cirkulært byggeri kan gå fra at være en niche til en ny norm, hvor viden og erfaringer deles og kan skaleres op til nye bæredygtige standarter.    

Kommunerne skal drive omstillingen gennem udbudskrav

Kommunerne står for en stor del af landets nybyggeri, renoveringer og nedrivninger og kan derfor stille krav til bæredygtighed i byggesektoren. Landets kommuner har dog ingen standarter for dette og meget lidt erfaringer med hvordan cirkulært byggeri sikres og udbydes. Samtidig består byggesektorerne af et net af aktører lige fra bygherrer, arkitekter, ingeniører og underleverandører, som alle skal indgå i en cirkulær udvikling af sektoren. 

Faktaboks om cirkulært byggeri

I Køge Kommunes Klimaplan DK2020 er ambitionen at bygge mere bæredygtigt, og gennem Circular Builders kan kommunen få erfaringer med hvordan bæredygtige byggerier kan udbydes. Køge Kommunen ønsker derfor i samarbejde med Tiny Varigheden om at opføre et bæredygtige Klimahus på Køge Fælles Jord. Dette er et byggeprojekt, der kan afprøve hvordan man udbyder og gennemfører bæredygtigt byggeri.

Bæredygtigt boliglaboratorium i Køge Kommune

Klimahuset er et projekt drevet af foreningen ’Tiny Varigheden’ på Køge Fælles Jord, som er et boliglaboratorium, hvor lokale ildsjæle i samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere eksperimenterer med at bygge små boliger kaldet tinyhuse. Tiny Varigheden er et bud på fremtidens kulstoflagrende livsstil, og projektet skal vise, at man kan bo i huse på 24-50 m2 og i respekt for naturen.

Visionen er, at klimahuset skal bestå af to transportable tinyhuse på hver 33 m2 med en klimaskærm omkring og udelukket være bygget af natur- og genbrugsmaterialer. Klimahuset kan derfor blive en grøn dynamo i Køge Kommune, hvor bæredygtigt byggeri og livsstil formidles og praktiseres.

Ombygningen af musikskolen skal ligeledes fungere som et pilotprojekt, hvor kommunen afprøver hvilke bæredygtighedskrav, det er muligt at stille til fremtidens byggeri. På samme tid skal kommunens borgere og byggeriets aktører inddrages i workshops og i en løbende dialog om, hvordan man sikre bæredygtigt byggeri.Opdateret af Køge Kommune 14.10.21