Kør Grønt-kampagne skal fremme elbilisme i Køge

Kør Grønt-kampagnen kommer til Køge Kommune og skal være med til at fremme en udvikling mod mere elbilisme. Den 11. september mellem kl. 10 og 15 kan kommunens borgere, på Stationstorvet, prøve en elbil og få svar på spørgsmål om økonomiske og miljømæssige fordele ved at skifte til en elbil.

08.09.21

DK2020 klimaplanens mål

Kampagnen har til formål at reducerer CO2-udledningen fra persontransport gennem en udvikling fra diesel- og benzinbiler til elbiler. Vores moderne transportmønstre kræver en omlægning til biler, som kører på mere bæredygtige energikilder, men denne omstilling kan være uoverskuelig for den enkelte bilist. Copenhagen Electric og Elbilforeningen FDEL vil derfor i samarbejde med Køge Kommune udbrede viden om elbiler, og borgerne skal derfor have mulighed for at stille spørgsmål og afprøve biler, som kører på el.

Skiftet til mere elbilisme er afgørende for en omlægning af Køge Kommunes transportsektor, som i 2017 var kommunens største kilde til indenlandsk CO2-udledning, hvor sektoren udledte hele 238.000 tons CO2. I Køge Kommunes DK2020 Klimaplan er der opsat mål om at reducere CO2-udledningen fra transportsektoren med 35.000 tons frem mod 2030.

Omlægningen til elbiler indgår som et led i større udbygning af kommunes bæredygtige infrastruktur, hvor det på samme tid er nødvendigt at reducerer bilismen generelt og ændre den nuværende transportadfærd. En omfattende udbygning af ladeinfrastrukturen i Køge Kommunen skal gøre det mere attraktivt for borgerne at skifte til personbiler, som køre på el. Kommunen vil på samme tid gøre det mere attraktivt at vælge grønnere alternativer til bilismen som kollektiv transport, cyklisme, samkørsel og delebiler. Køge Kommune skal ligeledes effektivisere og omlægge kommunens eksisterende transportmidler til bæredygtige energikilder.

læs mere om Klimaplanens tiltag ift. mobilitet her

Opdateret af Køge Kommune 08.09.21