Rekreativt område på bæredygtigt regnvandsanlæg

Det nye regnvandsanlæg ved Køge Nord Station er en del af et kommende netværk af sammenhængende blå-grønne anlæg. Anlæggene skal rense og opmagasinere overfladevand fra Køge Nord inden vandet ledes ud i Skensved å eller Snogebækken i syd. Det kommende netværk af anlæg er bæredygtigt på flere niveauer og bliver et af de største og mest ambitiøse i Danmark.

05.07.21
Det Grønne Strøg
Foto: Schønherr, Juan José Palma-Alvarez


Allerede nu står en lille del af Køge Nords kommende regnvandsanlæg færdigt nord for Køge Nord Station. Mellem banen og vejen Nordstjernen ligger regnvandsanlægget, som består af fem sammenhængende kar, der er beplantet med hjemmehørende træer, buske og blomstrende urtevegetation. Anlægget, som ligger i Det Grønne Strøg, skal i fremtiden udgøre et område med vild natur, vådområder og stier for bløde trafikanter. Det Grønne Strøg er et rekreativt område, der skal forbinde de kommende kontorbygninger, som bygges langs banen ved Køge Nord Station. 

Kontorbygningerne og boligområderne i Køge Nord er stadig på tegnebrættet, mens Det Grønne Strøg allerede nu står klar og bestemt er et besøg værd for stationens brugere. Anlægget viser, hvordan områdets regnvand kan håndteres lokalt, så det både renser vandet gennem naturlige processer, beskytter grundvandet og de omliggende åer og skaber et smukt og diverst økosystem. 

Anlægget er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet Schønherr, i samarbejde med miljøingeniørerne fra Envidan, og består af en serie forsænkninger, som holder på overfladevand fra veje og parkeringspladser. Jakob Sandell Sørensen fra Schønherr fortæller, at den primære rensning af vandet sker gennem naturens egne processer, hvor planter og blomster trækker overskydende næringsstoffer ud af jorden inden vandet ledes ud i åerne. Anlæggene har ligeledes den funktion at forsinke og tilbageholde regnvand, så det ikke oversvømmer åerne.

Fakta boks om jorden i Køge Nord

Konstruktionen af de kommende anlæg forholder sig også bæredygtigt til overskudsjorden fra gravearbejderne. Jorden bliver her ikke behandlet som byggeaffald, som der skal bruges penge og brændstof på at transportere væk. Jorden bruges i stedet lokalt i området til at anlægge bakker og volde, som kan bruges rekreativt og samtidig skærme området fra motorvejen og jernbanen.    

Anlægget ved Det Grønne Strøg er beplantet med en lang række plantearter i specialdesignede blandinger, som er tilpasset anlæggenes vækstbetingelser og vandrensningsfunktion. Planterne renser vandet og jorden ved at optage næringsstofferne, mens vandet opmagasineres. Planterne høstes en gang om året og kan herefter bruges som gødning andre steder. Planterne får altså ikke lov til at visne og nedbrydes på stedet, og det betyder, at næringsstofferne, som er optaget i planterne trækkes ud af området. På samme tid skaber de optagede næringsstoffer et blomsterrigt strøg, med høj biodiversitet og nye levesteder for dyr og insekter. 

Det Grønne Strøg og det kommende netværk er af anlæg til håndtering af regnvand, er et modigt og ambitiøst projekt, fordi der arbejdes med bæredygtighed på flere planer og med fremtidens ressourcer for øje. Schønherr har designet anlæggene efter bæredygtighedsprincipperne bag ’Design for adskillelse’, hvor materialerne i anlæggene kan adskilles og genbruges i fremtiden. Dette gør det lettere at udskifte elementer i anlægget, og Jakob Sandell Sørensen fortæller, at anlæggene derfor kan også ses som en ressourcebank for fremtidige byggematerialer. 
Opdateret af Køge Kommune 05.07.21