Køge Kommune har fået ny klimaplan

Byrådet vedtog d. 15. december en ny klimaplan.

18.12.20

Forsiden af klimaplanen

Ambitiøse målsætninger

Byrådet vedtog d. 15. december en ny klimaplan for Køge Kommune. Klimaplanen skal reducere udledningerne fra kommunen med 46% frem til 2030 ift. niveauet i 2017. Frem til 2050 er målsætningen at kommunen bliver klimaneutral. 

Klimaplanen er en ambitiøs plan, der blandt andet forholder sig til en udfasning af biomasse på sigt og en omlægning til mere klimavenligt forbrug. 

Læs hele planen her. 

5 temaer for CO2-reduktion og 40 tiltag

Klimaplanen indeholder 5 temaer hvori der indgår tiltag der skal reducere kommunens udledning.

  • Varmeforsyning – blandt andet skal bæredygtig fjernvarme prioriteres og bygninger skal energirenoveres
  • El – prioritering af vindmøller på havet og solcelleanlæg
  • Landbrug – samarbejde med organisationer og lokale landbrug om klimatjek og handlingsplaner
  • Mobilitet –finde gode alternativer til bilen og elektrificere transporten
  • Forbrug – øget genbrug af tekstiler, mindre madspild, større genanvendelse af elektronikprodukter og udbredelse af cirkulært byggeri med genanvendelse af byggematerialer

Planen har samlet 40 konkrete tiltag inden for temaerne. 

Klimatilpasning også en del af planen

Klimaplanen beskæftiger sig også med et 6. tema, nemlig klimatilpasning. Et tiltag i planen er at udarbejde en ny klimatilpasningsplan, der skal beskrive hvordan Køge Kommune vil tilpasse sig fremtidens ændringer i klimaet. 

Godkendelse fra C40 og CONCITO

Klimaplanen er udarbejdet i forbindelse med projektet DK2020. Planen har derfor skulle leve op til en række ambitiøse kriterier fastsat af det internationale bynetværk C40. Efter gennemgang af tænketanken CONCITO er planen blevet godkendt. Opdateret af Køge Kommune 18.12.20