Udledninger fra varme kortlagt

CO2-udledningen fra varmeforsyningen i Køge Kommune er blevet kortlagt til brug i ny klimaplan

25.05.20

Termostat på radiator

Varmeforsyning kortlagt til klimaplan

Varmeforsyningen er en af de største kilder til CO2-udledning i Køge Kommune, når man kigger på det kommunale CO2-regnskab. Grøn Omstilling har kortlagt CO2-udledninger fra varmeforsyning i Køge Kommune som skal bruges som baggrund til Køge Kommunes nye klimaplan. Klimaplanen udarbejdes i forbindelse med projektet DK2020. Kortlægningen giver indblik i, hvor der kan arbejdes med at reducere CO2

Største udledninger fra varmeforsyningen fra naturgas

Den største udledning fra varme i Køge Kommune kommer fra naturgas, som er et fossilt brændsel. Når man regner biomasse som CO2-neutralt er det 92% af CO2-udledning fra varmeforsyningen, der kommer fra naturgas. 

Ca. 18.500 bygninger er registreret med en opvarmningskilde i Køge Kommune.  Der er lidt over 9.000 bygninger i Køge Kommune som er opvarmet med naturgas, svarende til næsten 2,7 mio m2. Det er over halvdelen af det samlede bygningsareal, som er registeret med en varmeinstallation. 

 Co2 udledning fra varmeforsyning 92% naturgas, 4% elvarme + varmepumper, 3% olie, 1% fjernvarme

Andre kilder til varme

Der er ca. 1.500 bygninger i Køge Kommune, der bliver opvarmet via fjernvarme svarende til lidt under 700.000m2. De resterende bygninger opvarmes med elvarme, varmepumper, oliefyr, brændeovne, træpillefyr og halmfyr. 

Varmepumper regnes for at være en effektiv og på sigt fossilfri opvarmningsform, da varmepumper udnytter luft, vand eller jordvarme og el. El vil blive en fossilfri energikilde i takt med, at der kommer mere vedvarende energi i elproduktionen.  Elvarmeradiatorer, olie- træ- og halmfyr samt brændeovne er derimod mindre effektive og dårligere for klimaet. 

Potentiale i at energirenovere

Kortlægning af udledninger fra varmeforsyningen i Køge Kommune viser at der ligger et potentiale i at energirenovere bygninger. Kortlægningen viser, at det gennemsnitlig enhedsforbrug i Køge Kommune er 214,25 KWh/m2/år, hvilket svarer til energimærke E for et typisk parcelhus på 140 m2.Det samlede energiforbrug til opvarmning kunne falde omkring 47% hvis en gennemsnitsbygning rykkede fra energimærke E til C.

Er du interesseret i gode energiråd til din bolig kan få du få gratis rådgivning fra SparEnergi ved at skrive til info@sparenergi.dk eller ringe på  31 15 90 00. Du kan besøge SparEnergis hjemmeside her

Tiltag for CO2-reduktion 

For at nedsætte CO2-udledningen fra varme i Køge Kommune, kan der kigges på forskellige tiltag. Grøn Omstillingsteamet undersøger blandt andet hvordan naturgasområderne kan blive omstillet til bæredygtige alternativer, og hvordan man får vedvarende energi til at udgøre en større andel af fjernvarmen. Udbredelse af varmepumper i landområder og energirenoveringer er andre tiltag, der kan arbejdes med for at nedsætte udledningen fra varmeforsyningen.

Opdateret af Køge Kommune 25.05.20