Invitation til møde om klimaplan d. 15. juni

Grønt Forum og andre interesserede inviteres til møde om klimaplan

29.05.20

Køge Kommune er i gang med at udarbejde en klimaplan i forbindelse med projektet DK2020. Køge Kommune inviterer derfor Grønt Forum og andre interesserede til et møde, hvor status på arbejdet med klimaplanen præsenteres. De deltagende inviteres til at komme med input.  

Rettelse: Mødet afholdes som et online møde for at følge de seneste retningslinjer for COVID-19 for offentlig ansatte i Østdanmark. Mødet afholdes derfor ikke som et fysisk møde i Det Grønne Hus i Vestergade 3C som først annonceret. Mødedeltagelse kræver forsat tilmelding til sara.guizani@koege.dk.

Program:

Mødet foregår mandag d. 15. juni 17:00-20:00. Link til mødet sendes til deltagerne forud for mødet. Det vil være muligt at klikke sig ind på mødet fra 16:45.

  • Velkomst ved Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget
  • Introduktion til DK2020 og Køge Kommunes klimaarbejde
  • Præsentation af temaerne Varmeforsyning, Elproduktion, Mobilitet, Landbrug
  • Dialog, input og det videre arbejde

Dette møde vil være det første af flere møder, der afholdes om klimaplanen. Der vil blive inviteret til flere møder efter sommerferien, inden den endelige klimaplan skal vedtages politisk. 

Tilmelding

Der er begrænsede pladser. Tilmelding foregår via først-til-mølle-princippet. Skriv til sara.guizani@koege.dk for tilmelding. Oplæggene afholdt på mødet vil blive optaget på video og gjort tilgængelig på groenomstilling.koege.dk. 

DK2020 projektet

Køge Kommune skal som en af 20 ambitiøse kommuner udvikle en klimaplan der lever op til Paris-aftalens målsætning. Læs mere om DK2020 her.


Opdateret af Køge Kommune 12.06.20