Dialogmøde om genbrugte byggematerialer

Køge Kommune, ARGO og Connect Køge afholder et dialogmøde den 15. januar med virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen i Køge-området.

06.01.20

Virksomheder inviteres til dialogmøde om genbrug af byggematerialer

Køge Kommune, ARGO og Connect Køge afholder et dialogmøde den 15. januar med virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen i Køge-området. Dialogmødet er startskuddet på et projekt, hvor de tre parter skal undersøge muligheden for at genbruge byggevarer- og materialer. Affald fra bygge- og anlægsbranchen står nemlig for 40 procent af den samlede danske affaldsproduktion. 

Virksomhederne inviteres til dialogmødet for at komme med input og erfaringer med hvordan byggevarer- og materialer håndteres på byggepladserne i dag. De inviteres også til at fortælle om, hvilke barrierer og potentialer der er, for at byggematerialerne kan anvendes i andre byggerier eller på anden vis genbruges i stedet for at kasseres. Inputs fra dialogmødet skal være med til at forme et kommende genbrugsbyggemarkedet på Køge Genbrugsplads og sætte mere fokus på genanvendelse af byggematerialer blandt virksomhederne.

Stort potentiale for at ’bygge brugt’

Køge Kommune, ARGO og Connect Køge går sammen i projektet ’Byg Brugt, Cirkulær Sjælland’ om at invitere dialogmøde, fordi der er et stort potentiale for at bygge mere brugt. 

”Byggeri trækker på jordens ressourcer og udleder store mængder CO₂. Derfor har vi brug for at finde løsninger i samarbejde med virksomhederne, på hvordan vi kan bygge med flere brugte byggematerialer. Mere genbrug af byggematerialer har også direkte relation til flere af FNs verdensmål bl.a. mål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund,” siger Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.

Som det ser ud nu, går langt størstedelen af affaldet til simpel genanvendelse, hvilket primært er nedknusning af byggeaffald til veje. Men dette er ikke den mest effektive brug af byggeaffald. Der er derfor et stort potentiale for at arbejde med branchen for både at nedsætte affaldsmængden og øge andelen af byggematerialer som ikke bare genanvendes, men også kan genbruges til samme eller lignende formål.

Gensalgsbutik på Køge Genbrugsplads

Målet med ’Byg Brugt, Cirkulær Sjælland’ – projektet er at etablere en gensalgsbutik på Køge Genbrugsplads hvor private og virksomheder kan aflevere og købe brugte byggematerialer. Gensalgsbutikken vil blive etableret på baggrund af indsamlede ønsker og krav fra byggebranchens aktører. Det skal være med til at danne rammen for mere cirkulært og bæredygtigt byggeri i Køge Kommune efter ’Byg Brugt’ -projektet er afsluttet.

Program for mødet den 15. januar kl. 15-17 i Vestergade 3C, 4600 Køge

  • Introduktionsrunde 
  • Præsentation af Byg Brugt og konceptet for et genbrugsbyggemarked
  • Feedback runde fra virksomheder om genbrugsbyggemarkedet
  • Diskussionsrunde – eksempelvis om hvad der kan være et incitament for virksomheden for at bruge genbrugte materialer og hvad der er barriererne for virksomheden? Hvordan kan vi bedst samarbejde om at bygge mere brugt?
  • Opsamlingsrunde og snak om det videre forløb

Byg Brugt er en del af Gate21’s projekt Cirkulær Sjælland, som er støttet af Region Sjællands Revus-midler.  Læs mere om Byg Brugt her. 


Opdateret af Køge Kommune 07.01.20