Køge Kommune bidrog med input til Erhvervsstyrelsen

Til seminar om den fysiske planlægning bidrog Køge Kommune med input

10.12.19

Foto: Sara Guizani. Billedet viser Sønderborg Kommune der holder oplæg.

Køge Kommune var inviteret af Erhvervsstyrelsen til seminar om, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte den grønne omstilling i forbindelse med projektet DK2020. Medarbejdere fra Grøn Omstilling og Planteamet kom med input til, hvordan en revision af Planloven kan hjælpe kommuner med at komme i mål med den grønne omstilling. 

DK2020 er et projekt hvor Køge Kommune deltager sammen med 19 andre kommuner om at udarbejde en klimaplan der lever op til Paris-aftalens målsætninger. Du kan læse mere om DK2020 og klimaplanen her.

Opdateret af Køge Kommune 18.12.19