Nyhedsbase

Kategori

Periode

Køge Kommune på vej med ny klimatilpasningsplan

21.12.21
Køge Kommune er ved at udarbejde en revideret klimatilpasningsplan, som skal angive retningen for kommunens klimatilpasningsarbejde frem mod 2030. Planen vil have fokus på at opbygge langsigtet resiliens...

Fremtidens fjernvarmeløsninger i Køge Kommune

08.12.21
Hvordan sikrer vi udviklingen og implementeringen af de mest bæredygtige og innovative varmeforsyningsløsninger? Netop det spørgsmål forsøger projektet KOHESYS at afdække. Projektet undersøger mulighederne...

Nyt klimavenligt regnvandsanlæg i Køge Nord skaber biodiversitet og bynatur

28.10.21
Håndteringen af regnvand er for mange en skjult infrastruktur. Det er dog fuldstændigt centralt, at regnvand ledes væk og renses hvis byområder og vandmiljøer, som åer og søer, skal fungere. I takt...

Klimahus på Køge Fælles Jord kan blive spydspids for fremtidens bæredygtige byggeri

14.10.21
Visionen om et klimahus på Køge Fælles Jord og ombygningen af Køge Kommunes musikskole er begge cirkulærer pilotprojekter, som indgår i Gate 21’s nyopstartede projekt Circular Builders. Her eksperimenterer...

Grundejerforening bidrager aktivt til den grønne omstilling i Køge

22.09.21
Grundejerforeningen GEF Lærkevænget i Ejby ønsker at nedbringe boligejernes varmeforbrug. Foreningen har derfor taget initiativ til fælles vejledning og energitjek af boligerne.

Virksomheders skift til LED-lys tjener sig ind på ca. et år i strømbesparelser

15.09.21
DBK Logistik Service, som ligger i Skandinavisk Transportcenter (STC), har valgt at udskifte al virksomhedens belysning til energisparende LED-lys. Investeringen i mere energibesparende lyskilder har...

Kør Grønt-kampagne skal fremme elbilisme i Køge

08.09.21
Kør Grønt-kampagnen kommer til Køge Kommune og skal være med til at fremme en udvikling mod mere elbilisme. Den 11. september mellem kl. 10 og 15 kan kommunens borgere, på Stationstorvet, prøve en elbil...

Ny kampagne skal samle Køge om at give klimaet en krammer

31.08.21
Køge skal være en grøn pioner-kommune. Målet i Køge Kommunes klimaplan er, at Køge Kommune i 2030 udleder 46 procent mindre CO2 end kommunen gør nu og i 2050 er CO2-neutral.

Rekreativt område på bæredygtigt regnvandsanlæg

05.07.21
Det nye regnvandsanlæg ved Køge Nord Station er en del af et kommende netværk af sammenhængende blå-grønne anlæg. Anlæggene skal rense og opmagasinere overfladevand fra Køge Nord inden vandet ledes...

Kompostbunke i Køge sparer klimaet for udledning svarende til 21 millioner km i benzinbil

08.06.21
Det lyder måske skørt, men en kompostbunke på størrelse med en håndboldbane har været med til at nedsætte udslippet af drivhusgasser i området med 91 procent, eller hvad der svarer til 21 millioner...
1
2
Opdateret af Køge Kommune 25.11.19