Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Verdensmål

Køge Kommune arbejder med FNs 17 verdensmål

Verdensmålene

Verdensmålene betegner 17 universelle mål, som blev vedtaget af alle FNs medlemslande i 2015. Under hvert mål findes konkrete delmål. Du kan klikke her for en liste over alle mål og delmål.

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation, og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klima-indsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Borgerne og verdensmålene

I foråret 2019 husede Det Grønne Hus en verdensmålsudstilling arrangeret af Globale Seniorer. Udstillingen viste en fotoplanche for hvert verdensmål og der var tekster til rådighed om delmålene samt undervisningsmaterialer til skoleklasser. 

I sommeren 2019 bød Køge Kommune i samarbejde med Connect Køge Danmark for Målene velkommen. Danmark for Målene er en kampagne, der handler om at udbrede kendskabet til de 17 verdensmål. Danmark for Målene besøgte Køge Kommune 6 gange i sommeren 2019 for at engagere borgerne om 6 forskellige temaer: Sundhed for alle, Genbrug og cirkulær økonomi, Fødevarer i balance, Emballage som ressource, Energi i by og bolig og Natur og grøn omlægning.

Danmark for Målene kommer til Køge Kommune igen i 2020, denne gang til en stor verdensmålsfestival på Køge Torv. 

Verdensmålene i kommunens arbejde

Køge Kommune inddrager verdensmålene på strategisk niveau i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde. Dette arbejde blev lanceret i 2019, hvor forvaltningens medarbejdere var inviteret til at byde ind med idéer og områder, hvor der kan arbejdes med verdensmålene. Arbejdet med disse områder forsætter i 2020. Som et led i dette er verdensmålene blevet inddraget i udviklingen af Planstrategien for planperiode 2021-2033. 

Opdateret af Køge Kommune 21.07.20