Circular Builders

Projektet Circular Builders skal udvikle, teste og forankre cirkulære løsninger i kommunale byggeprojekter. Projektet skal give kommuner erfaringer og ny viden, der kan bruges til at stille cirkulære krav i udbud af nedrivninger, renovering og nybyggeri. Køge Kommune deltager i projektet med to bæredygtige byggeprojekter, som er et klimahus på Køge Fælles Jord og ombygningen af Køge Kommunes musikskole.

billede af en byggeplads


Baggrund

Logo for circular builders

Opførelse og drift af bygninger belaster vores klima og miljø. Bygninger står for 40 procent af materialeforbrug og 40 procent af energiforbruget i EU. Derudover er det indlejrede energiforbrug i bygninger ofte større end energiforbruget forbundet med driften. Cirkulært byggeri kan mindske energiforbruget og reducere behovet for at anvende jomfruelige råstoffer i flere led af byggeriets værdikæde.

I projektet Circular Builders vil 9 kommuner i Sverige og Danmark udvikle, teste og forankre cirkulære løsninger.

Kommunerne vil i deres egenskab af bygherrer udvikle løsninger til at stille cirkulære krav i udbud af nedrivninger, renovering og nybyggeri. Som planlæggere og myndigheder vil kommunerne integrere cirkulære principper i strategier, planer, politikker og konkrete bygge og anlægsprojekter. Som facilitatorer vil kommunerne gå i dialog og samarbejde med markeds og civilsamfundsaktører, der arbejder med cirkulære byggeløsninger. Det vil bidrage til at skubbe på markedet for brugte byggematerialer og cirkulære løsninger.

Frem mod september 2022 vil projektets i alt 12 partnere teste løsninger i 17 konkrete cases, der spænder over hele byggeriets værdikæde.

Find Circular Builders' hjemmeside her.

logovæg for samarbejdspartnere i Circular Builders


Klimahuset på Køge Fælles Jord

Køge Kommune samarbejder med Tiny Varigheden om at opføre et bæredygtigt Klimahus på Køge Fælles Jord. Dette er et byggeprojekt, der skal afprøve, hvordan kommunen udbyder og gennemfører bæredygtigt byggeri.

Visionen er, at klimahuset skal bestå af to transportable tinyhuse på hver 33 m2 med en klimaskærm omkring og være bygget af natur- og genbrugsmaterialer. Klimahuset vil blive offentligt tilgængeligt og skal bruges til kurser, workshops og folkekøkkener indenfor en grøn kulstoflagrende livsstil.

Læs mere om Tiny Varigheden her.


Musikskolen i Køge

Ombygningen af musikskolen i Køge er et pilotprojekt, hvor kommunen afprøver hvilke bæredygtighedskrav, det er muligt at stille til fremtidens byggeri.

Kommunen vil løbende inddrage borgere og byggeriets aktører i workshops og i en dialog om, hvordan bæredygtigt byggeri sikres.

Opdateret af Køge Kommune 21.01.22