Varmeforsyning

Gennem en ambitiøs energirenoveringsindsats vil det årlige varmeforbrug i kommunale bygninger, private husholdninger og i erhvervslivet kunne nedbringes. Nedbringelsen af CO2-udledningerne kræver imidlertid også, at der gøres en indsats for at udskifte en stor del af de nuværende varmekilder med grønnere alternativer. Her spiller især fjernvarmen en central rolle.
Opdateret af Køge Kommune 24.02.22