Mobilitet

Transportsektoren er Køge Kommunes største kilde til drivhusgasudledning. Sektoren udledte i 2017 238.000 tons CO2, som udgjorde 42% af den samlede udledning i samme år.

diagrammer over mobilitet og CO2 udledning


Personbilen er den fortrukne transportform i kommunen, og bilismen står derfor for den største andel af CO2-udledningen ved vejtrafik, som det ses i figur D1 og D2. Køge Kommune er ligeledes præget af bilister fra andre områder, som pendler gennem kommunen. Dette skyldes Køge Kommunes geografiske placering tæt på hovedstaden og Køge Bugt Mortervejen, som er Danmarks mest trafikerede motorvej. Størstedelen af CO2-udledningen fra vejtrafik i kommunen, skyldes derfor gennemkørende trafik, hvad også er synligt i figur D3.

Køge Kommunes geografiske placering giver muligheder for at skabe fordelagtige forbindelser med kollektiv transport til både Sjælland og resten af Danmark. Gode forbindelser med kollektiv transport samt en udbygget infrastruktur, som understøtter grøn mobilitet, skal være med til at reducere bilisme og transportsektorens CO2-udledning. 

Klimaplanen har følgende indsatser på mobilitetsområdet:

Indsatsområde 1: Reducér klimabelastende transport

Indsatsområde 2: Gode alternativer til bilen- den kollektive transport, cykel, samkørsel og delebiler

Indsatsområde 3: Omstilling til grønne drivmidler

Indsatsområde 4: Optimering og effektivisering af transporten

CO2 udledning fra vejtrafik

Opdateret af Køge Kommune 22.01.22