Klimatilpasning

Den globale klimakrise har enorme økonomiske, miljømæssige, menneskelige og kulturelle konsekvenser. De menneskeskabte klimaforandringer medfører mere ekstremt vejr og truer fødevareproduktion og drikkevandsforsyning i flere egne af verden.

billede af Køge by


Hvis den globale opvarmning begrænses til 1,5 grader, kan de værste scenarier undgås. Verden har dog kurs mod en global opvarmning på grader. Ved en temperaturstigning på omkring 3,0 grader forventes verden endvidere at krydse vigtige ’tipping points’, der kan få som konsekvens, at klimaforandringerne accelereres og bliver selvforstærkende.


Aktuelt

Som led i projekt DK2020 udkommer der i 2022 en revideret klimatilpasningsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger om at blive modstandsdygtig over for klimaforandringerne. Klimatilpasning og reduktion af udledninger betragtes i Køge Kommunes klimaplan som et samlet hele, da der er positive synergier mellem flere reduktions- og tilpasningstiltag.

Klimatilpasningsindsatsen frem mod 2030 og 2050 vil forholde sig til risici og muligheder, som klimaforandringerne kan medføre indenfor forskellige sektorer, herunder vores kyster, vandforsyning, energiforsyning, byggeri og anlæg, landbrug, skovbrug, natur og sundhed.

Planen vil have fokus på at opbygge langsigtet resiliens, multifunktionalitet og merværdi i kommunes fremtidige klimatilpasningsprojekter. Læs mere om den reviderede klimatilpasningsplan her.


tegning over temperaturstigninger

Opdateret af Køge Kommune 21.01.22