Elsystem

I 2017 var strømforbruget den tredje største kilde til indenlandske drivhusgasudledninger i Køge Kommune. Erhvervslivet står for den største del, mens private husholdninger og offentlige institutioner står for en mindre del, som vist i tabel B1.

tabeller over elforbrug

I 2017 var det under 7% af elforbruget, der blev produceret inden for kommunegrænsen. Den nuværende elproduktion kommer fra kraftvarmeanlæg, landvindmøller og solcelleanlæg. Køge Kraftvarmeanlæg står for den største elproduktion i kommunen, hvorudover findes der 1047 solcelleanlæg fordele på kommunale og private bygninger og 12 vindmøller, som det vises i tabel B2.

Det nationale energiforbrug vil fordobles mellem 2019-2030. Det kræver, at elproduktion af vedvarende energi udbygges samt en energieffektivisering af tekniske installationer, der det kan mindske elforbruget. Nationalt er der allerede planlagt udbygning af vindmøller til havs og flere solcelleanlæg.

Køge Kommune vil lave en plan for solceller på kommunale bygninger og aktivt udnytte sin rolle som planmyndighed og facilitator, der kan understøtte borgere og erhvervslivets interesse for grøn energiproduktion. Køge Kommune kan gennem sit medejerskab af forsyningsselskaber deltage i større udviklingsprojekter som f.eks. udbygningen af vindmøller på havet. Potentialerne for vedvarende energiproduktion (VE) i Køge Kommune ses i tabel B5. 


Opdateret af Køge Kommune 21.01.22